Är du intresserad av att få stöd och hjälp genom att träffa andra i liknande situationer, få bollplank, bekräftelse och även stöd från mig som coach. Vid olika tillfällen anordnas gruppcoaching och träffar i Hållbar livsstils lokal.

Konceptet är under bearbetning och mer information kommer småningom.

Håll utkik på Facebook för vad som är på gång, där meddelas om hur och när det "kör igång".

Aktuella teman:

Fokus kommer att ligga på vardagen och aktuella ämnen utifrån den. Det är i den vi främst befinner oss. Och träffarna kommer att erbjudas olika målgrupper, beroende på temat.

Syftet är främst att:

Du ges möjlighet att se att du inte är ensam i din upplevelse, lätta ditt hjärta, lyssna och delta i konstruktiva diskussioner.

Hur går det till?

Vi kan vara allt från fyra till högst tio personer. Träffarna formas av er som är på plats. Egentligen finns bara en enda regel, alla som närvarar vid träffarna accepterar och följer vår regel om att allt som sägs  är konfidentiellt och stannar i gruppen..