Livsstilscoaching

 • Personlig utveckling – Förändring, vad vill Du?
 • Det är Ditt behov som styr coachingens agenda.
 • Oförutsedda händelser – separation, sjukdom, tvister etc? – Hur känner du? Hur vill du gå vidare? Hur kommer du vidare?
 • Utvecklings- och mognadsfaser – Om allt vore möjligt, vad skulle du helst vilja göra då?
 • Krishantering; Nyorienteringsfasen – Livet är tillbaka,  nu gäller här, nu och framåt. Nytt perspektiv?
 • Självmedkänsla – inre styrka

Arbetsmiljö

 • Stresshantering: Utrymme för återhämtning?
 • Kommunikation: Talar ni till eller om varandra?
 • Arbetsglädje: Har du roligt på ditt jobb?
 • Motivation: Vad får dig att gå till jobbet?
 • Självkänsla och självförtroende: Vem är Du & vad kan Du?
 • Konflikthantering: Vem gör vad?
 • Stärka friskhetstänkandet: Hälsofrämjande coaching?

Företags- och verksamhetsutveckling

 • Ledarskap
 • Styra med hälsa
 • Hälsofrämjande insatser
 • Lärande organisationer – Kompetens- och kvalitetsutveckling
 • Attraktivare arbetsplats
 • Omorganisering
 • Nedskärningar
 • Rekrytering

Hantering av e-post

 • Hur styr Du e-post flödet?
 • Hur tar Du kontroll över din e-post?