Varje individ är utvecklingsbar och vill fungera och må bättre, både i arbetslivet och privat. Det finns alltid lösningar eller nya sätt att tänka som tar dig vidare genom situationer som uppkommer som du inte önskat. Det är det som är livet.

Jag stöder dig genom att jag lyssnar, ställer frågor, återkopplar och bekräftar de saker som kommer upp i samtalet. Jag hjälper dig att hitta "rätt spår" och strategier för att hantera vardagen som får Dig att må bra och som fungerar för dig. När du inte mår bra i en situation, våga tänka i nya banor. Livet är tidsbestämt och alldeles för kort för att ha en otrivsam tillvaro.

En ökad medvetenhet om oss själva hjälper oss att växa och få förståelse för hur vi själva och andra fungerar. En hållbar relation mellan kund och coach bygger på ICF:s etiska riktlinjer vilka bland annat är respekt, förtroende och tystnadsplikt. Allt som diskuteras stannar mellan dig och mig, jag arbetar under tystnadsplikt. Du kan känna dig trygg med att jag arbetar som en professionell coach enligt ICF:s kärnkompetenser.

Jag ser till hela människan. En individ som upplever balans mellan arbete och fritid, i relationerna till familj och vänner, mår inte bara bättre utan kan även utvecklas i livets alla områden. Du ska inte bara kunna stiga upp ur stolen utan också resa dig mentalt.

Till vad kan du ta hjälp av coaching?

Jag kan coacha vilket ämne som helst, det är inte kunskap i ämnet som krävs utan coaching handlar om att hitta dina egna resurser och egna ansvar - det är de som är användbara. Exempel på ämnen finns på sidan arbetsområden.

I coachingen handlar det om att lägga fokus på lösningen, möjligheterna och resultatet. Det handlar om att göra skillnad, från tanke till handling. Vi börjar på START och går sedan i MÅL.