Jag är utbildad socionom med examen från Mittuniversitetet i Östersund och Certifierad ICF- coach genom Hälsoakademin Europa Ab.

ICF står för International Coach Federation - världens största coachorganistion. ICF certifierar individer och prövar kompetens och rutiner hos olika coachskolor. De bedriver ingen egen utbildning och är därför oberoende. Hälsoakademin Europa har ett kompetensråd som är en kvalitetssäkring för deltagarna och en inspirationskälla för utbildningen. Hälsoakademin Europa Ab har ett nära samarbete med Lunds universitet.

Jag strävar till att kontinuerligt bredda mina kunskaper och genom det utöka utbudet på metoder som i kombination med min coaching kan hjälpa dig vidare på ett positivt sätt. Genom Sorena AB är jag certifierad instruktör i Medveten Andning. Och dessutom är jag certifierad i att utöva akupunkturavgiftning genom NADA metoden. NADA står för National Acupuncture Detoxification Association of Sweden.

Övriga erfarenheter

Ända sedan mitt första sommarjobb år 1983 har jag arbeat inom människorelaterade yrken. Allt från handel-, service-, sjöfart-, Kibutz-, psykiatri-, vård- och social omsorg. Jag trivs att arbeta med människor och vill fortsätta med det, nu med personlig utveckling genom ett coachande förhållningssätt.

Övriga erfarenheter

Ända sedan mitt första sommarjobb år 1983 har jag arbeat inom människorelaterade yrken. Allt från handel-, service-, sjöfart-, Kibutz-, psykiatri-, vård- och social omsorg. Jag trivs att arbeta med människor och vill fortsätta med det, nu med personlig utveckling genom ett coachande förhållningssätt.

Sagt av deltagare i coachutbildningen

"bra att du vågar utmana", "härlig närvaro och förtroende", "du stödjer nya beteenden genom att du ställer bra frågor som gör att kunden känner stöd i nya beteenden!", "du visar stor närvaro i ditt sätt att lyssna och använda kundens egna ord", "verkningsfulla frågor som får igång kundens tänkande", "ställer frågor som leder framåt och får kunden att vilja ta steg framåt", "frågeställningar som får kunden att se ur fler perspektiv", "genom rak kommunikation görs klart och tydlig vad målet är", "du är duktig på att tratta ner det hela, så att det blir konkret för kunden", "du är duktig på att tillsammans med kunden utforma tydliga, konkreta aktiviteter och kopplar detta på ett bra sätt till känslan", "bra jobbat Jessica", "du är bra på att bryta ner frågan, att den blir konkret också i handling".