För dig som privatperson

Prissättningen går i linje med min arbetsmetod. Jag ser mervärde i en långsiktig kundrelation och har mot den bakgrunden en differentierad prissättning. Det betyder inte att värdet för tjänsten sjunker, tjänstekvaliteten är likvärdig oberoende av antalet besök.

Gratis introduktionsbesök 

30 min = ingen kostnad. En ”avstämning” dig och mig emellan, det är A och O för en hållbar kund- och coachrelation.

1-3 besök  
60 min = 80 euro inkl. moms, 90 min = 100 euro inkl. moms.

4-6 besök 
60 min = 75 euro inkl. moms, 90 min = 95 euro inkl. moms.

7 besök och uppåt
60 min = 70 euro inkl. moms, 90 min = 90 euro inkl. moms.

Vad ingår i priset?

Jag är din coach under hela coachingprocessen och förutom besöken har Du har möjlighet att hålla kontakt med mig per telefon eller mejl vid behov. I priset ingår också för- och efterarbete samt eventuellt material.

Vid sista besöket ”knyter vi ihop säcken” och gör en utvärdering för att se hur VI lyckats med coachingöverenskommelsen. Vid sista besöket erbjuds ett uppföljningsmöte som behöver bokas inom en period om 3-5 månader, för att följa upp hur processen fortskrider.

Se det som ett tillfälle att ”stämma av” om fortsatt coaching behövs eller vad annat som behöver ”luftas”. Valet är ditt och ett beslut som Du själv fattar utan någon påverkan av mig.

Uppföljningsmöte
60 min = 70 euro inkl. moms.

För företag eller organisationer

Till vilket pris investerar ni i en mer harmonisk arbetsmiljö, ökad lönsamhet och konkurrenskraft? Det är helt beroende på vilken form av coaching och/eller handledning ni beställer. Alla organisationer är specifika och upplägget behöver skräddarsys utgående från organisationens behov.

Handlar det om coaching eller handledning? Individuellt och/eller grupp? Antalet träffar- löpande eller tidsbestämt? Hel eller halvdag?

Det jag kan erbjuda omgående är följande:   

  • Gratis konsultation, reservera minst 60 minuter.
  • Offert (samtliga priser är exklusive moms). 

Våga göra annorlunda - Våga utmana nya metoder och förhållningssätt - Vi har samma målsättning; Att lyckas!

- Visst kostar investeringar, fast det som verkligen blir kostsamt är bristen på kvalitet, kompetens och hög personalomsättning.