För inspiration kan du följa Hållbar livsstil i sociala medier, främst på Facebook eller i lite mindre skala på Instagram. Du kan även läsa bland mina krönikor som berör vardagen i någon form och är lätta att känna igen sig i på ett eller annat sätt. Krönikorna lade också grunden till boken Tro på dig själv!