Min övertygelse är att människor i balans är organisationernas och företagets största styrka och tillgång. En ny hälsosammare ledarstil för framgång skapar hälsa, frisknärvaro, trivsel,  effektivitet och ökad lönsamhet.

Vad får ni om ni anlitar Hållbar livsstil?

Genom att Ni anlitar en certifierad coach garanteras ni en coach med en kvalificerad utbildning och etiskt förhållningssätt. Jag lägger största fokus på humankapitalet och är övertygad om att varje persons styrkor, svagheter samt personliga utmaningar och erfarenheter, såväl i yrket som privat påverkar relationer mellan medarbetare och kunder.

Mitt uppdrag är att utveckla personalen, höja möjligheten att personalen kommer till insikt om var de själva kan hitta sina inspirations- och motivationskällor i arbetet. Hitta metoder som höjer energitillförseln och minskar energidräneringen.

Jag hjälper er med att strukturera planer och tankar om hur företaget, ledare och/eller medarbetare ska utvecklas och komma vidare. Jag hjälper att ta fram strategier, sätta upp planer för att uppnå målen och motiverar till att fullfölja dem.

  • En bra delegering, hur ser den ut?
  • Återkoppling, hur viktig är den?
  • På vilket sätt uppmuntras eget ansvar?
  • Vilka arbetsuppgifter får dig att växa?
  • Vad behövs för att driva utveckling och förändring?
  • På vilket sätt kan effektivare rutiner och arbetssätt bli ett mervärde för kunden?
  • Arbetsglädje?

Input - mervärde genom ökad insikt och vilja till utveckling.

Output - ökad lönsamhet och konkurrenskraft.

Sagt av deltagare vid arbetshandledning

"Fantastiskt bra", "Kreativt", "Action", "Tryggt", "Givande", "!!!", "Inspirerande", "Aha!", "Hoppfullhet", "Skratt", "Tankeställare", "Stärkande", "Möjligheter", "Överraskande kul", "Öppning", "Ny energi", "Humor", "Omtanke", "Ny kraft", "Glatt", "Lättnad", "Början", "Utveckling", "Ny start", "Insikt -om mig själv & gruppdeltagarna", "Jag har aldrig upplevt så här mycket skratt på en handledning tidigare", "Tiden används effektivt", "Personlig utveckling - både i jobbet och privat", "Ögonöppnare", "Bra övningar som leder till insikt", "Alla har skrattat", "Annorlunda", "Ser fram emot en fortsättning", "Positivitet", "Informativt", "Kul", "Roligt", "Lärorikt", "Tänkvärt", "Fått skratta", "Du är så klok", "Intressant", "Skön", "Något att tänka på", "Uppvaknande", "Sakligt", "Feedback", "Trevligt", "Bra sammanhållning", "Lär sig - varför gör vi så?", "Avslappnat", "Nyttigt", "Rolig lek", "Spännande", "Läskigt", "Värt", "Djupgående", "Lugn", "Jag uppskattar dig för att du är ärlig, lugn och rakt på sak", "Du har en känsla att se saker trots att du inte känt oss så länge", "Du är bra på att plocka fram problem/åsikter hos medarbetarna", "Du har tagit fram oss som personer och stärkt oss i oss själva, och fortsätt att lyssna på oss så bra som du gör", "Du har gett oss en del styrka och mod att jobbar vidare", "Kör på som vanligt efter ditt eget huvud, det har varit bra hittills!", "Handledningen har nog varit det bästa hittills".