Det är fantastiskt att se den inverkan och effekt coachingen har att lyfta fram den enskilda individens inre styrka och drivkraft i att påverka sin egen situation och framtid. Grundläggande för arbetsmetoden är att hitta vad som motiverar och driver människor och att tillsammans utveckla strategier för att påverka samt uppmuntra den egna motivationen. Det skall vara meningsfullt.

Vi behöver se det som en hälsofrämjande insats, det skapar hälsa, effektivitet och lönsamhet både för den enskilde och för företaget. Arbetssättet som sådant tar tillvara individens kvaliteér och där varje individ har ett eget personligt ansvar för genomförandet.

Du kan inte ändra omständigheterna, årstiderna eller vädret men Du kan förändra dig själv för det är något Du har kontroll över. En positiv attityd går i linje med positiva resultat. Målet behöver vara realistiskt, konkret, mätbart och meningsfullt. Det är skillnaden som räknas.

Fungerar alltid coaching?

I de flesta sammanhang absolut. Det handlar om var du är i din egna process, är du ”mogen” för denna metod? Det handlar om din vilja att själv hitta svaren och göra jobbet, det handlar inte om att ha någon som pekar med hela handen och ger dig färdiga lösningar. Vi går bredvid varandra.

Coaching är ingen form av terapiverksamhet, det är här, nu och framåt som gäller – ord till handling. Det handlar om att göra skillnad.