Slav under perfektionism, krav att vara perfekt?

  • Vad är det för mening med att slita ut sig för att ha det perfekta hemmet när du blir arg på alla som kommer i vägen?
  • Vad är det för mening med en yrkeskarriär om det inte finns tid för glädje och kärlek?
  • Vad är det för mening med livets goda om du är för utmattad för att njuta av det?

Det handlar om att släppa kraven på det perfekta, ordning, prestationer eller status och istället få en bättre livskvalitet och mer meningsfulla relationer med dem som är allra viktigast för dig och din hälsa.

Känner du igen dig, men upplever det svårt att bryta?
Vill du göra annorlunda, men du vet inte hur?

Välkommen att ta kontakt så kan vi göra det tillsammans. Jag kan inte skapa din framtidsvision, men jag kan lotsa dig genom de frågor du behöver ställa dig själv för att komma dit du önskar.

Rätt tillfälle kommer sällan, så det finns ingen orsak att skjuta på det. Gör slag i saken nu!